Hem » Kontakt » Vanliga frågor och svar om PR

Vanliga frågor och svar om PR

Relationer med omvärlden – det handlar PR om.Vad är PR?

PR, public relations, är allt som kan bidra till att utveckla ett företags eller en organisations relationer med omvärlden. Det handlar alltså inte bara om att försöka göra sig intressant för journalister och komma med i olika medier (”mediehantering”), utan också om hur man driver själva verksamheten. Sen gäller det att kommunicera detta så att det når för dig intressanta målgrupper.  

Varför satsa på PR?

Numera brukar man tala om betalda, ägda och förtjänade mediekanaler. De betalda är klassisk annonsering, de ägda är framför allt företagets webbsajt, men också delvis sociala medier, och de förtjänade är när andra skriver och gör inslag om en – i sociala medier och tidningar, på bloggar och i tv och radio.

I ”vanliga” medier – tidningar, radio, tv och webb, gjorda av journalister – kallas det att ta plats i redaktionellt utrymme. Detta är eftertraktat, dels eftersom redaktionellt utrymme i sig ger större uppmärksamhetsvärde än annonser (som många hoppar över), och dels genom att det ger en högre grad av trovärdighet. Budskapet har passerat ett filter, en redaktion, som har gjort en bedömning. Man talar alltså inte i egen sak – det är någon annan som lyfter fram ditt budskap. Att säga ”Jag är bäst” är inte lika trovärdigt som om någon annan säger ”hon är bäst”.

Förutom dessa fördelar är det helt gratis att komma med på redaktionell plats. Det enda det kostar är goda idéer och lite arbete. 

Vilka företag kan ha nytta av PR?

Alla företag har relationer med omvärlden, vare sig de vill det eller inte. PR innebär att man själv sätter agendan för hur man vill att företaget ska uppfattas av omvärlden – journalister, myndigheter, kunder, potentiella kunder och en bredare allmänhet. Nästan alla företag har därför nytta av att åtminstone bedriva en lägsta-nivå av PR-arbete.

För de allra flesta företag, litet som stort, är det numera nödvändigt att bedriva visst PR-arbete – åtminstone bevakning – i sociala medier, eftersom vem som helst när som helst kan skriva vad som helst om vilket företag som helst och dessutom få stor spridning av budskapet. I värsta fall kan det resultera i en mediekris, som fel hanterad kan bli ödesdiger. 

När det gäller PR som bedrivs med syfte att skapa marknadsföring, har en del företag bättre förutsättningar än andra. Det beror oftast inte på företagets storlek, utan mest på eget agerande, attityder och förhållningssätt. Det är detta som avgör hur mycket ”PR-råvara” som finns eller kan skapas i företaget.

Hur mycket PR-råvara finns i ditt företag?Hur vet man hur mycket ”PR-råvara” man har i företaget?

Hur mycket möjligheter att använda PR som marknadsföring som finns i ett företag kan vara svårt att avgöra utan att en PR-kunnig person sätter sig in i verksamheten. Har du mycket planer för ditt företag närmaste månaderna eller året? Då kan där finnas eller skapas PR-råvara. Men PR-råvara kan också bestå av andra inslag i din verksamhet. 

Här kan du göra ett snabbtest

Varför satsar inte alla småföretag på PR?

Stora företag håller sig ofta med en egen PR- och informationsavdelning. Mindre företag har sällan den möjligheten. Orättvist kan tyckas, eftersom PR ofta passar bra som marknadsföringsmetod för mindre företag – den är kostnadseffektiv och kan, rätt hanterad, ge stor effekt. Dessutom kan mindre företag ofta snabbt göra förändringar i verksamheten för att, bland annat, skapa PR.

Men att åstadkomma strategisk PR på ett framgångsrikt sätt kräver kunskap och erfarenhet av både journalistik och PR. 

En del tror att journalister är ”farliga” att ha att göra med. Så är det sällan, men om man tror det kan det ofta fungera som en självförverkligande profetia: Ett förskrämt eller överdrivet försiktigt agerande kan tolkas av en journalist som tecken på att man har något att dölja. Inför en intervju ska man naturligtvis förbereda sig, men resultatet blir bäst om man gör det i en offensiv och positiv anda.

Läs mer om att förbereda sig inför en intervju

Hur snabbt kan man se effekterna av PR?

Det händer att man snabbt kan få stor effekt av en enstaka PR-insats. Rätt sorts publicitet vid rätt tillfälle i rätt medier, där målgruppen finns, kan betyda allt – särskilt för ett litet företag.

Men för de flesta gäller att för att få riktigt bra utdelning av PR måste arbetet bedrivas långsiktigt. En strategisk plan läggs upp, med du och ditt företag, de produkter eller tjänster du vill sälja och de kunder och marknader du vill nå i fokus. Som en utgångspunkt används också företagets framtidsplaner. PR-planen förändras kontinuerligt när nya omständigheter, idéer eller tillfällen dyker upp. Här är omvärldsbevakningen viktig – bland annat för att snabbt kunna haka på ”krokar” i nyhetsflödet.

Finns det några garantier?

Nej. Ingen seriös PR-byrå kan garantera publicitet i ”vanliga” medier. Det är redaktionerna som bestämmer vad de vill publicera. Därpå vilar vår demokrati. PR-byrån arbetar, tillsammans med kunden, med att ta fram och presentera idéer för journalister – idéer som de inte ”kan” motstå, eftersom de är relevanta och intressanta för deras läsare, tittare eller lyssnare.

Vad är en bra idé?

En bra idé för en journalist har ett nyhetsvärde. Vad som har ett nyhetsvärde är olika för olika medier – en mattidskrift, en lokaltidning och en nyhetssändning i TV har olika behov. 

Nyhetsvärde kan definieras genom begreppen avvikelse och närhet. Avvikelse från det förväntade eller det acceptabla, skillnaden förr/nu eller problem/lösning. Närhet i form av geografisk närhet, närhet till ämnet, ”mänsklig närhet” (human touch) eller tidsmässig närhet. Både avvikelse och närhet går att påverka, och för att ytterligare öka nyhetsvärdet kan de dessutom kombineras.

Vilka är nyckelfaktorerna för att lyckas med PR?

  • Är du villig att utveckla ditt företag?
  • Är du engagerad?
  • Vågar du sticka ut?

Om du svarar ja på alla tre frågorna kan du ha goda förutsättningar att lyckas med PR.

Vad ska man tänka på innan man börjar?

  • Skaffa dig kunskap om PR, eller anlita professionell hjälp.
  • Var beredd att lägga viss del egen tid, även om du skaffar professionell hjälp.
  • Se till att du – eller din professionella hjälp – bedriver en bra omvärldsbevakning, så att du kan ”gripa tillfällen i vingspetsen”. Ofta är tajmingen avgörande för ett bra resultat.

Vad består en PR-strategi av? 

Utgångspunkten är vilka planer du har för till företag under de närmaste månaderna eller året. Till dem kopplar man olika marknadsföringsaktiviteter. Därefter genomförs aktiviteterna i tur och ordning. 

När behövs medieträning? 

Medieträning är inte bara till för politiker och andra makthavare. Om du ska intervjuas av en journalist gör du klokt i att fundera på vilka frågor du tror att du kommer att få, hur du vill svara på dem – och framför allt på vad du själv vill få fram i intervjun. 

Hur skriver man en bra pressrelease? 

Fundera mer på vad som kan vara intressant för andra, än vad du själv vill föra ut. Välj ett budskap, inte flera. Håll dig kort. Gör det enkelt för journalisten att ladda ner bilder och hitta snabba fakta. 

 

Mediekris?

Ring oss direkt!

Har du drabbats av negativa rubriker? Med snabb och rätt hjälp går det ofta att snabbt vända situationen.

Läs mer och ta kontakt

FRÅGOR

...och svar om PR 

Vad är PR? Här får du svar på de vanligaste frågorna om PR för småföretagare. 

Till frågor & svar

 
 
Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer | Stäng
Meny